Top

Zdolność ta jest jednym z najważniejszych parametrów w membranach dachowych. Uzyskiwana jest dzięki zastosowaniu specjalnego filmu funkcyjnego, który stanowi środkową, najważniejszą warstwę membrany.   

Wodoszczelność jest ważna zarówno na etapie budowy dachu jak i w trakcie użytkowania, gdyż zabezpiecza dom oraz izolację cieplną przed szkodliwym działaniem wody w okresach jesieni oraz wiosny kiedy to najczęściej pod pokryciem dachowym pojawia się duża ilość skondensowanej pary wodnej skraplającej się na powierzchni membrany dachowej. 

W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń pokrycia dachowego wodoszczelność zapewnia czasową ochronę izolacji termicznej oraz konstrukcji dachu przed zawilgoceniem. Istotne jest aby membrana, pomimo procesu starzenia, zapewniała wciąż wysoką odporność na działanie słupa wody. 

Norma DIN zakłada, że membranę dachową uważa się za wodoszczelną jeżeli parametr ten jest na poziomie min. 1,5 m słupa wody [H2O]. Dlatego ważne jest aby początkowa wartość wodoszczelności w membranie dachowej była na poziomie większym niż 2-3 m słupa wody, gdyż taka wartość stanowi zabezpieczenie przed postępującym starzeniem. W warunkach bardzo intensywnego i długoletniego starzenia obniżenie parametrów membrany dachowej o połowę skutkować będzie utrzymaniem przez nią wodoszczelności zgodnej z normą.

 

UWAGA:

  • Jednostką jest metr H2O [m]. 
  • Wodoszczelność wg. Normy DIN wynosi min. 1,5 m H2O.

Zobacz również

Deklaracja Środowiskowa EPD

Czytaj więcej

Legends born in Eurovent

Czytaj więcej

Zmiany w linii opakowaniowej Eurovent®

Czytaj więcej

Strefy obciążenia śniegiem

Czytaj więcej

Wentylacja w budynkach

Czytaj więcej

Odporność na promieniowanie UV

Czytaj więcej