Top

Zgodnie z regulacjami zawartymi w Polskiej Normie PN-EN 1991-1-3 właściciele budynków są zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom budynków oraz osobom postronnym w zakresie ich ochrony przed osuwającym się śniegiem z połaci dachowej. Wspomniana norma dokładnie określa zasady oraz ilości elementów zabezpieczających,które należy zamontować na połaci dachowej.

 

Płotki i bale przeciwśniegowe

Rozstaw wsporników płotka lub bala przeciwśniegowego dla poszczególnych stref:

  • Dla dachów, których długość połaci jest większa niż 6,5 m zaleca się stosowanie dwóch rzędów plotka przeciwśniegowego.
  • Dla dachów w których kąt nachylenia jest większy niż 40° oraz długość połaci większa niż 8 m zaleca się montaż dwóch rzędów rozbijaczy śniegowych (śniegołapów).

 

Śniegołap – rozbijacz śniegu

Śniegołapy są alternatywnym rozwiązaniem w zakresie ochrony przeciwśniegowej dla płotków i bali przeciwśniegowych. Aby spełniały swoje zadanie zaleca się, aby były rozmieszczone na całej połaci dachu, a ich rozmieszczenie oraz ilość jest zależna od kąta nachylenia dachu oraz strefy śniegowej, w której znajduje się dany budynek. Poniżej przedstawiamy tabelę, która określa dokładną ilość śniegołapów przypadającą na 1 m2 połaci dachowej w zależności od kąta nachylenia połaci oraz wartości obciążenia dachu śniegiem.

BLACHODACHÓWKA

W tabeli podano sugerowaną liczbę wsporników na pokryciach z blachodachówki lub blach płaskich w zależności od kąta nachylenia połaci i długości krokwi. szt./płotek przeciwśniegowy.

*Ostateczną decyzję o zakresie ochrony przeciwśniegowej powinien podjąć kierownik budowy w odniesieniu do projektu architektonicznego. 

DACHÓWKA BETONOWA I CERAMICZNA

W tabeli podano sugerowaną liczbę wsporników na pokryciach z dachówki betonowej lub ceramicznej w zależności od kąta nachylenia połaci i długości krokwi. szt./płotek przeciwśniegowy.

Zobacz również

Deklaracja Środowiskowa EPD

Czytaj więcej

Legends born in Eurovent

Czytaj więcej

Zmiany w linii opakowaniowej Eurovent®

Czytaj więcej

Wentylacja w budynkach

Czytaj więcej

Odporność na promieniowanie UV

Czytaj więcej

Odporność temperaturowa

Czytaj więcej