Top

Jest to odporność materiału na działanie promieniowania ultrafioletowego (UV). Czynnik ten jest jednym z kluczowych, które decydują o żywotności membrany dachowej, ze względu na zastosowane w produkcji polimery, które są czułe na promieniowanie UV.

Dodatki zwiększające odporność materiału na UV obniżają konsekwencje oddziaływania promieniowania. Jednakże zbyt długie eksponowanie materiału bez przykrycia dachowego czyli ciągła jego ekspozycja powoduje znaczne jego osłabienie i może skutkować ograniczeniem żywotności produktu. Brak dodatków stabilizujących może powodować fizyczną degradację oraz szybsze obniżanie się właściwości technicznych membrany dachowej.

W zależności od czasu ekspozycji i natężenia promieniowania zaleca się aby ostateczne pokrycie dachowe było zamontowane na dachu w czasie nie dłuższym niż 6 tygodni od momentu montażu membrany dachowej. Dzięki zastosowanym dodatkom zwiększającym odporność na UV, jest to okres, który nie wpływa w znaczący sposób na obniżenie wartości użytkowej produktu.

Oddziaływanie promieniowania UV na membrany dachowe dzielimy na bezpośrednie działające na membranę podczas montażu na dachu oraz pośrednie, które działa na membranę np. w wyniku przedostawania się promieniowania na poddasze przez okna dachowe, wyłazy lub szczeliny w strukturze nośnej pokrycia dachowego. Dlatego należy zadbać o to, aby po zamknięciu dachu, uniemożliwić wpływ działania światła dziennego na membranę dachową poprzez całkowite jej zasłonięcie lub zaciemnienie poddasza. W innym przypadku dostające się promieniowanie UV, działać będzie na wyeksponowaną membranę dachową i jego oddziaływanie może spowodować zmiany fizyczne w strukturze materiału.

 UWAGA:

  • Mniejsze oddziaływanie promieniowania, to dłuższa żywotność membrany dachowej.
  • Ostateczne pokrycie dachowe zamontuj do 6 tygodni od momentu montażu membrany dachowej.

Zobacz również

Deklaracja Środowiskowa EPD

Czytaj więcej

Legends born in Eurovent

Czytaj więcej

Zmiany w linii opakowaniowej Eurovent®

Czytaj więcej

Strefy obciążenia śniegiem

Czytaj więcej

Wentylacja w budynkach

Czytaj więcej

Odporność temperaturowa

Czytaj więcej