Top

Współczynnik oporu dyfuzyjnego (Sd) to równoważna dyfuzyjnie grubość warstwy powietrza stanowiącej opór dla pary wodnej.  Sd wyrażone jest w metrach.  

Im mniejsza wartość tym mniejszy opór i odwrotnie. Sd 40 m oznacza, że materiał stanowi barierę dla pary wodnej porównywalną do warstwy powietrza o grubości 40 m. Wartość Sd jest wartością bezwzględną więc nie zależy od takich czynników jak temperatura, ciśnienie atmosferyczne lub wilgotność powietrza. Oznacza to że opór dyfuzyjny określony dla danego materiału jest stały i na jego podstawie można dokładnie określić paroprzepuszczalność lub paroizolacyjność danego produktu.

UWAGA:

  • Jednostką Sd jest metr [m].
  • Sd jest wartością bezwzględną.

Podział membran i folii paroizolacyjnych według współczynnika Sd:

strzałka

 

 

Zobacz również

Deklaracja Środowiskowa EPD

Czytaj więcej

Legends born in Eurovent

Czytaj więcej

Zmiany w linii opakowaniowej Eurovent®

Czytaj więcej

Strefy obciążenia śniegiem

Czytaj więcej

Wentylacja w budynkach

Czytaj więcej

Odporność na promieniowanie UV

Czytaj więcej