Top

Jest to zdolność przegrody budowlanej do przepuszczania pary wodnej przenikającej przez nią z wnętrza budynku na zewnątrz. Parametr ten wyrażany jest w g/m2/24h czyli oznacza liczbę gramów pary wodnej jaką jest w stanie przepuścić dana przegroda, w naszym przypadku membrana lub folia dachowa przez 1m2 swojej powierzchni w ciągu 24 godzin. Odpowiednio wysoka paroprzepuszczalność zapobiega gromadzeniu się nadmiernych ilości wilgoci w przegrodzie dachowej i chroni dach przed postępującymi zmianami obniżającymi jego parametry, mogącymi nawet doprowadzić do jego zniszczenia. Ponadto wysoka paroprzepuszczalność daje możliwość niestosowania szczeliny wentylacyjnej pomiędzy membraną dachową a termoizolacją oraz przeciwdziała nadmiernemu jej wychładzaniu, co z kolei wpływa korzystnie na obniżenie kosztów energii zużywanej do ogrzania budynku.

ZAPAMIĘTAJ

• Jednostką WDD jest [g/m2/24h].

• WDD jest wartością względną.

• WDD jest zależna od temperatury powietrza, wilgotności powietrza oraz ciśnienia atmosferycznego.

Zobacz również

Deklaracja Środowiskowa EPD

Czytaj więcej

Legends born in Eurovent

Czytaj więcej

Zmiany w linii opakowaniowej Eurovent®

Czytaj więcej

Strefy obciążenia śniegiem

Czytaj więcej

Wentylacja w budynkach

Czytaj więcej

Odporność na promieniowanie UV

Czytaj więcej