Top

Jest to zjawisko polegające na skraplaniu się pary wodnej zawartej w powietrzu i osadzaniu się skroplin na powierzchniach. Powietrze posiada określoną wilgotność i w przypadku zmiany warunków np. spadku temperatury lub wzrostu wilgotności, dochodzi do jej kondensacji – powstają skropliny. W przypadku przegród budowanych znaczenie ma umiejscowienie punktu rosy – punktu w którym temperatura, wilgotność powietrza i jego ciśnienie umożliwia skroplenie pary wodnej.  

 

Najprostszym sposobem na przesunięcie punktu rosy poza przegrodę budowlaną jest trwałe podniesienie temperatury od strony wewnętrznej przegrody (wnętrze budynku, poddasza) oraz uniemożliwienie nadmiernego wzrostu wilgotności przez efektywną wentylację, adekwatną do stopnia wilgotności powietrza. Szczególnie ma to znaczenie w przypadku budynków zamkniętych gdzie wciąż prowadzone są prace wykończeniowe w technologii mokrej (wylewki, tynki).

 Pory roku takie jak jesień, zima, wiosna naturalnie obniżają temperaturę powietrza w budynku co zwiększa ryzyko wystąpienia kondensacji. W skrajnych przypadkach konieczne jest nie tylko podniesienie temperatury wnętrza ale i zintensyfikowanie wentylacji przez otwarte okna i drzwi, co generuje znaczne koszty grzewcze.

 Dlatego zaleca się prowadzenie prac wykończeniowych w budynkach zamkniętych w porach ciepłych, gdzie temperatura powietrza naturalnie przeciwdziała kondensacji.

 W takich warunkach otwarcie okien i drzwi budynku wzmaga wentylację wnętrza, stopniowe odparowywanie wilgoci zawartej w tynkach i wylewkach osuszając je i nie powodując konieczności sztucznego podnoszenia temperatury wnętrza.

 Ponadto w przypadku dachu i poddasza niezależnie od powyższych czynników należy zapewnić prawidłowy dobór i montaż materiałów hydroizolacyjnych oraz wentylacyjnych aby zapewnić przegrodzie dachowej należytą szczelność i wentylację, a przez to prawidłowe oraz sprawne funkcjonowanie wolne od problemu kondensacji.

 Służą do tego membrany i folie dachowe, elementy wentylacji i ochrony kalenicy, okapu oraz różnorodne specjalistyczne taśmy uszczelniające do każdego z tych obszarów.

UWAGA:

• Unikaj wykonywanie prac mokrych w budynku w okresie zimowym.

• Zwróć uwagę na prawidłowe wykonanie wentylacji w budynku, zwłaszcza w pomieszczeniach remontowanych i adaptowanych.

 

 

Zobacz również

Deklaracja Środowiskowa EPD

Czytaj więcej

Legends born in Eurovent

Czytaj więcej

Zmiany w linii opakowaniowej Eurovent®

Czytaj więcej

Strefy obciążenia śniegiem

Czytaj więcej

Wentylacja w budynkach

Czytaj więcej

Odporność na promieniowanie UV

Czytaj więcej