ZNAČKA

Výroba

Vysokoparopriepustné strešné membrány Eurovent sú charakterizované vysokou životnosťou vďaka trojvrstvovému laminátu z polypropylénu a vrstve vysokoparopriepustného a vodeodolného funkčného filmu.

Spoľahlivá kvalita používaných polypropylénových vlákien sa vyznačuje najmä vysokou pevnosťou pri relatívne nízkej hmotnosti vlákniny. Je to výsledkom perfektného, veľmi hustého rozloženiu mnohých veľmi tenkých a dlhých vlákien. Laminát takýchto vlákien pri nízkej hmotnosti napr. 100g/m2 dosahuje pevnostné parametre typické pre membrány s hmotnosťou vyššou ako 120 g/m2. Okrem toho v dôsledku použitia najlepších funkčných filmov, odolnosť strešných membrán Eurovent® na tlak vody je takmer extrémna a značne prekračuje platné normy (odolnosť od 6 do 8 metrov vodného stĺpca).

Producja

Použite mikrovlákien tvoriacich ochrannú vrstvu medzi filmom a vlákninou v priebehu výroby značne predlžuje životnosť funkčného filmu ako aj zvyšuje pevnosť membrány. Vďaka mikrovláknam, v prípade náhodného mechanického poškodenia strešnej membrány, vytvorí sa absorpčná vrstva ktorá je schopná prijať a uskladniť značných objemov vody (dokonca do 300% váhy). Laminát vytvorený počas výroby nazývaný termobonding zaručuje dlhoročnú trvácnosť viacvrstvových strešných membrán a je odolný voči rozštiepeniu.

Dlhoročné skúsenosti v oblasti výroby strešných membrán stavia spoločnosť Eurosystem Polska na miesto lídra na trhu s vysokoparopriepustných laminátov vytváraných v technológii termobonding a používaných ako strešné membrány. Vzhľadom na extrémne a meniace sa podmienky panujúce na streche, strešné produkty by mali byť založené na najlepších materiáloch odolných voči hraničným teplotám a na procesy stárnutia.

Potvrdením vysokej kvality produktov Eurovent® je fakt, že produkty z našich výrobných liniek ako jedny z prvých v Európe boli označené znakom CE, čo svedčí o splnení európskej normy EN 13859-1. Súčasnosť použitých výrobných technológií ako aj výrobných liniek zabezpečuje najvyššiu kvalitu vyrábaných výrobkov ako aj ich stabilitu, garantuje životaschopnosť vyvinutých riešení a pocit bezpečnosti.


info@eurovent.pl Facebook B2B Platform