SPRIEVODCA

Strešné membrány

Vysokoparopriepustné strešné membrány sú používané ako vstupné krytie pre strechy šikmé a ventilované. Sú to produkty s nízky difúznym odporom, ktorý dobre odvádzajú vodné pary navonok. Aby splnili svoju funkčnosť ako vstupné krytie musia okrem toho zabezpečiť dobrú odolnosť na pôsobenie vodného stĺpca, mechanickú odolnosť a životnosť.


Paroizolačné membrány

Paroizolačné membrány, nazývané sú taktiež aktívnymi paroizoláciami, retardérmi pary, a parnými bariérami. Sú vytvorené na báze paropriepustných textílií sú moderným spôsobom tvorenia ochrany termoizolácie pred zavlhnutím prostredníctvom vodnej pary z vnútornej strany podkrovia. Sú charakterizované desaťnásobne väčšou paropriepustnosťou ako typické paroizolácie z polyetylému (PE), a desaťnásobne menšou paropriepustnosťou ako nízkoparopriepustné strešné fólie. Táto špecifikácia materiálu umožňuje jeho harmonickú spoluprácu z vysokoparopriepustnou strešnou membránou. Vďaka nízkemu difúznemu odporu strešnej membrány môžeme zvýšiť taktiež difúznosť použitého materiálu ako paroizolácia.


Efekt plastového vrecka

Vďaka zvýšenej vodivosti paroizolácia zabraňuje tvorbe efektu plastového vrecka, identifikovaného na podkroviach v 80-tych a 90-tych rokoch minulého storočia. Uzavretie domov je výsledkom rozvoja nových technológií okien a dverí čo vplývalo na ich tesnosť, čo spôsobilo okamžitý výskyt problémov súvisiacich s nárastom vlhkosti v interiéri a to vedie k boju proti výskytu plesní a húb. Momentálne sa objavila nízka kvalita gravitačnej ventilácie, neefektívnej v nových podmienkach. Nárast vlhkosti v interiéri a paralelný trend používania vysokoparopriepustných materiálov ako vstupné krytie vyústil k odtesneniu podkrovia a umožnil použitie tzv. aktívnych paroizolácií, ktoré umožňujú o niečo väčšiemu objemu vodnej pary prejsť na druhú stanu strešnej bariéry. Nebol to jediný faktor boja proti efektu plastového vrecka. Začali sa zaoberať efektívnosťou ventilačných systémov, výrobcovia okien začali zavádzať prvky ktoré mali zvýšiť hodnoty ventilácie, také ako difúzory, mikroventilačné medzery. Spolu s tým podkrovia sa stali aktívnejšie difúzne, vďaka čomu začali zabezpečovať zdravú klímu domova.

Aktívne paroizolície sú už dnes pomerne rozšírené, a cenový rozdiel v porovnaní s tradičnými paroizoláciami je dokonale kompenzovaná prostredníctvom výhod, ktoré plynú z ich použitia.


Vetroizolačné membrány

Používané vetroizolácie sú hlavne na vnútorných stranách budov v systéme rámovej konštrukcie (drevenej a oceľovej), zrubové domy (vnútorné steny), fasády budov tepelne izolovaných vlnami (na vonok), v systémoch ventilovaných fasád (napr. kamenných), pod obklady (drevené, PVC, zo sklenných vlákien). Umožňujú šírenie vodnej pary z tepelnej izolácie a stien budovy, chráni steny pred vlhkosťou. Vďaka tomu predchádza vychladnutiu budov, udržuje ich vysoké tepelné parametre. Reálne predchádza hromadeniu vlhkosti v stenách, termoizolácií, trvalému zavlhnutiu stien, znižovaniu tepelných parametrov budov ako aj výrazne chránia pred nekontrolovateľným prúdením vzduchu zvonku (čím sa zvyšujú energetické straty).

Použitie vetroizolačnej membrány na streche má odôvodnenie len a výlučne ako vetroizolácia povrchu stien, vetroizolácia termoizolácie strechy a šikmého podkrovia – potom je potrebné zabezpečiť prekrytie strechy, napr. konečné strešné pokrytie. Vetroizolačné membrány sú vyrobené z paropriepustných materiálov – zvyčajne to je jednovrstvová textília. Majú extrémne hodnoty paropriepustnosti a je dôležité, aby boli stabilizované voči UV žiareniu. Na streche a podkroví nie je vhodné aby boli použité ako vstupné krytie vzhľadom na ich veľmi nízku odolnosť na pôsobenie vodného stĺpca. Ich použitie na streche je nutné obmedziť na ochranu proti pôsobeniu vetra.

V praxi to znamená použitie takých textílií na opláštenie drevených stien strešnej konštrukcie, napr. ako vikiere a steny zabezpečené pred veľmi intenzívnym prúdením vzduchu zvonku, čo vplýva na zníženie účinnosti termoizolácie podkrovia. Niekedy je použitie vetroizolácie ako ochrana proti ochladeniu minerálnej vlny, čo stanovuje tepelná izolácia strechy. V takom prípade je i tak zvyčajne strecha pokrytá debnením so vstupným krytím. Je dôležité poznamenať, že väčšina vysokoparopriepustných strešných membrán je taktiež dokonalou vetroizoláciou. Vzhľadom na komplikovanú stavbu strešnej membrány a požiadavkám na odolnosť voči pôsobeniu vodného stĺpca, typické vetroizolície (jednovrstvové textílie) nemali by byť používané ako vstupné krytie strechy.


info@eurovent.pl Facebook B2B Platform