SPRIEVODCA

Šikmá forma strechy je najefektívnejšie a zároveň najjednoduchšie strešné prekrytie aké poznajú ľudia, prinajmenej od čias keď sa začali stavať prvé konštrukcie obydlí (stany, nadzemné prístrešky a iné). Táto forma zabezpečuje rýchle a správne odvedenie vody po šikmej ploche strechy, následne voda pod vplyvom gravitácie je odvádzaná mimo zastrešenej konštrukcie. Takáto forma strechy pretrvala, prekonávajúc nasledujúce etapy vývoja spojené s rozvojom stavebných technológií a materiálov v nich používaných.

Častejšie dochádzalo k zmene používaných materiálov na strešnú krytinu, ako k zmene tvaru strechy. Stále populárna v súčasnosti forma strechy dvojspádovej, siaha do časov prvých konštrukcií príbytkov (už stacionárnych).


Zastrešenie

Posledných pár tisícročí dominovali zastrešenia veľmi podobné zastrešeniam používaným v súčasnosti – bridlice, šindle a taktiež samotných striech pripomínajúcim svojim tvarom súčasné strechy. Avšak strecha to nie je len jediný typ populárneho zastrešenia používaného v priebehu niekoľkých tisíc rokov. Slama, trstina a taktiež plechová strecha výborne slúžili v náročných podmienkach. Väčšina týchto strešných prekrytí je používaná do dnešných časov. Samozrejme prešli evolúciou a v procese ich výroby sa využíva ich zdokonalenie a vylepšenia vznikajúce v priebehu technologického rozvoja. Účinnosť jednotlivých zastrešení je rozmanitá, tak ako ich trvácnosť a cena. V nedávnej minulosti dokonca ak tesnosť strešného pokrytia nebola absolútna, najdôležitejšia bola životnosť. Preniknutie nie veľkého množstva vody pod strešné pokrytie nevplývalo na život obyvateľov obydlia. Najčastejšie obytná časť domu sa nachádzala pod časťou neobytnou – nepoužívanou, situovanou hneď pod strešných pokrytím – nazývaným povala. Dokonca krátkodobé zavlhnutie povaly nebolo citeľné v nižšej – úžitkovej časti budovy. Okrem toho povala netvorila tesný priestor, odizolovaný od atmosferických podmienok – previevanej a „otvorenej“ dyfúzijne (prostredníctvom neizolovanosti a prirodzenej medzeri medzi opláštením budovy). Také podmienky dobre vplývali na „ventiláciu“ povaly. Vlhkosť bola riadne ventilovaná a odvádzaná navonok z povaly. Ešte do nedávna funkcia podstrešia bola na uschovávanie náradia a iných predmetov domácnosti, ktoré časovo alebo dokonca bez ohraničenia boli vynášané na povalu, vyhli sa tak celkovej likvidácií náradia.


info@eurovent.pl Facebook B2B Platform