SPRIEVODCA

Spolu s dynamickým rozvojom miest a obcí v 60-tych rokoch minulého storočia značne začali narastať ceny pozemkov, ale zároveň stavby domov a bytov. Vtedy sa objavila potreba na využitie každej možnej plochy na obývanie. Pod vplyvom takéhoto trendu začali podstrešia (povaly) adaptovať sa na úžitkové ciele, veľmi často na obývanie. Na povalách začali vznikať byty, izby, obývačky, kúpeľne a taktiež kancelárie a miestnosti pre výrobu. Adaptácia podstrešia sa stala pevným štandardom a tak je to aj dnes. Jedine technológia adaptácie podlieha pravidelne modifikácii, spojenej s dostupnosťou nových materiálov, poznávaním príčin nedokonalostí súvisiacich s používanými technológiami, či taktiež vzťahu so zmenou ne len štandardov života, ale aj práce.

Podstrešie vďaka svojej polohe je vystavené účinkom atmosferických zrážok a vplyvom vody. Okrem toho z dôvodu že strecha je slabým tepelným izolantom, podkrovie je náchylné na rýchle ochladzovanie. Špecifiká materiálov používaných pri stavbe podkrovia (hlavne drevo a jeho deriváty) spôsobujú, že je vystavované na zmeny počasia (vetry) ktoré znižujú tepelnú efektívnosť.

Bez ohľadu na dostupnosť moderných materiálov a technológií, s cieľom vytvorenia podmienok obyvateľného podkrovia musia spĺňat niekoľko dôležitých kritérií :

  • tepelná izolácia
  • aktustická izolácia
  • hydroizolácia

Izolácia tepelná a akustická

Tepelná izolácia nám zaručuje nezávislosť od vonkajších poveternostných podmienok, účinkom teplotných extrémov (vysokých aj nízkych), vplyvom hluku a vetra. Správna izolácia podkrovia zabezpečuje optimálne podmienky na život, komfort a pohodu. Aby podkrovie nám slúžilo počas mnohých rokov bez nutnosti zásahu vo vnútri strechy, musí byť zabezpečené pred pôsobením vonkajších poveternostných vplyvov, a najmä pred vplyvom pôsobenia vlhkosti.

Najviac používaným termoizolačným materiálom pri šikmých strechách a podkroviach sú vlny rôzneho druhu ( sklenné a minerálne). Posledné roky sa využívajú aj alternatívne materiály, často recyklovateľných (napr. celulózové vlákna). Materiály tvoria termoizolačnú vrstvu s nízkou tepelnou vodivosťou, čo je jeden z hlavných atribútov. Zároveň vďaka svojej špecifickosti (štruktúra vlákien), sú jednoduché na tvarovanie, rozpínateľné, vďaka čomu sú dokonale poddajné pri tvarovaní. Je to dôležité najmä pri zatepľovaní priestoru medzi krokvami, čo dovoľuje predchádzať vzniku tepelných mostov. Súčasne meniace sa štandardy používania termoizolácie – finálna vrstva strešného zateplenia s hrúbkou 30 cm už dnes nikoho neprekvapuje. Je potrebné poznamenať, že tesné, rovnomerné a stabilné uloženie termoizolácie pomáha predchádzať tepelným mostom, ktoré sú príčinou veľkých tepelných strát a taktiež vlhnutia strechy a podstrešia.


Hydroizolácia

Vlhkosť a vodné pary sú javom veľmi častým a typickým, dôležité je však aby v prípade domu sme predchádzali nadmernej vlhkosti, ktorá je zvyčajne výsledkom vzniku rosného bodu a kondenzácie vodnej pary. Okrem toho riadne fungovanie ventilačného systému zabezpečuje zodpovedajúce odvádzanie vlhkosti von. Nadmerná vlhkosť je dôsledkom kondenzácie vodnej pary, neefektívnej ventilácie alebo aj jej nezabezpečenie môže spôsobiť nezvratné následky. Zaplesnenie povrchu stien a plafónov, nepríjemná klíma v miestnostiach, čiastočné ničenie povrchových materiálov, môže viesť k situácii kde generálna oprava je jediným účinným riešením. Je dôležité pamätať na zdravotné hľadisko. Plesne a huby spotrebovávajú kyslík, vylučujú toxické látky, ktoré majú nepriaznivý vplyv na naše zdravie. Mnoho z nich môže byť príčinou vážnych zmien v organizme človeka.

Vzhľadom k silnej vlastnosti prenikania vody a vodnej pary ako aj špecifiku konštrukčných materiálov a termoizolácií používaných v technológiách šikmých zateplených striech, účinnosť strechy odvádzať prebytočnú vlhkosť (vodné pary) ako aj jej tesnosť budú dôležitým faktorom životnosti celého systému. Vodotesná strecha je suchá strecha a jej správna ventiácia je riadne odvádzanie vlhkosti vo forme vodnej pary navonok.


info@eurovent.pl Facebook B2B Platform