SPRIEVODCA

Jednovrstvové membrány

Najjednoduchšou formou paropriepustnej membrány používanej v stavebníctve je jednovrstvová paropriepustná netkaná textília. Netkaná textília je materiálom s extrémnou paropriepustnosťou s nízkou odolnosťou voči penetrácii vody, vykazuje vetroizolačné vlastnosti. Vzhľadom na svoje vlastnosti je vhodná na použitie v stavebníctve prakticky len ako vetroizolácia. Pomienkou je i tak, aby textília bola odolná voči pôsobeniu na UV žiarenie. Použite takého materiálu ako vstupné krytie strechy je závažnou chybou – takáto textília nie je schopná zabezpečiť ochranu pred vodou. Dokonca i malé množstvo vody dosť rýchlo cez ňu prenikne, takto zavlhne všetko čo sa nachádza pod ňou. Len potiahnutie vlákien zodpovednou impregnáciou zabezpečí je zvýšenú odolnosť voči pôsobeniu vodného stĺpca. Zároveň takáto textília stále bude zabezpečovať propriepustnosť. Chybou takéhoto riešenia bude nízka kvalita vrstvy impregnačnej látky – v dôsledku ohybu textílie bude dochádzať k praskaniu impregnačnej vrstvy, čo spôsobuje zničenie vodeodolnej vrstvy – textília v tomto mieste nebude spĺňať základné požiadavky kladené na materiál použitý na vstupné krytie strechy – vodeodolnosť. Okrem toho impregnačná vrstva je tenkou vrstvou, čo ju predurčuje na nízku odolnosť voči procesu starnutia.


Dvojvrstvové membrány

Zabezpečenie zodpovednej odolnosti voči pôsobeniu vodného stĺpca pre paropriepustnú textíliu zabezpečuje pridanie špeciálnej vodotesnej vrstvy pre textíliu, ktorá sa nazýva funkčný film. Je to špeciálna vrstva, ktorá dáva vysokú paropriepustnosť, zároveň výrazne zvyšuje odolnosť voči pôsobeniu vodného stĺpca. Takého membrány boli v určitom momente veľmi populárnym riešením ako vstupné krytie strechy, hlavne vzhľadom na ich celkom nízku cenu. I tak vzhľadom na niektoré prípady mechanického poškodenia funkčného filmu sa pristúpilo k jeho zabezpečeniu pomocou dodatočnej vrstvy textílie. Výroba dvojvrstvových materiálov zostala prakticky zastavená ( okrem drobných výnimiek), a všeobecne používaným štandardom sa stali trojvrstvové membrány.


Trojvrstvové membrány

V súčasnosti najpopulárnejšie pre použitie medzi membránami na báze paropriepustných technológií. Trojvrstvová stavba obsahuje vrstvu textílie, funkčný film a tretiu vrstvu, ktorá spĺňa rolu ochrany pre film. Jemný a citlivý film vo forme vrstvy textílie, dáva záruku odolnosti na poškodenie, ktoré by mohlo vzniknúť pri trení spodnej časti membrány po drsnom, dosť nerovnomernom a často ostrom povrchu krokvy alebo debnenia. Vytvorenie trojvrstvovej strešnej membrány je spojené s technológiou spájanie jednotlivých vrstiev textílií s funkčným filmom. V odbornej terminológií je nazývaná výrazom laminácia .

Najčastejšie používané typy laminácie sú termobonding, ultrasonic a spájanie, kde aktívnym činiteľom na spájanie je lep, čiže tepelné lepenie. Použitie každej z hore uvedených metód vyžaduje vedomosti, veľké skúsenosti ako aj vhodné prístroje a zariadenia.

Najmenej sofistikovanou metódou, pokiaľ ide o technológiu je spájanie jednotlivých vrstiev membrány s pomocou lepu. Je dôležité pamätať, že je v záujme laminátu, aby bol trvácny a deklaroval vysoké hodnoty technických parametrov, je dôležité vybrať lepiace substancie z vyššej triedy, čo často vplýva na nárast nákladov na výrobu samotnej membrány. Nižšia cena takého produktu môže prameniť z faktu, že na lepenie bola použitá substancia nízkej kvality alebo lacná technológia (napr. dvojvrstvová). Technológia termobonding a ulatrasonic sú charakteristické vysokou kvalitou, dôležitosť výroby na špeciálnych a často dosť nákladných zariadeniach a výrobných linkách. Zodpovedajúca úroveň know-how ako aj skúsenosti dovoľujú výrobu strešných membrán najvyššej kvality. Je dôležité pamätať, že nedostatok vhodného technologického zabezpečenia, alebo nedostatok informácií môžu spôsobiť nižšiu kvalitu vyrábaných výrobkov – tak sa to stáva, keď výrobné linky sú nakúpené bez zodpovedajúceho servisu a zabezpečenia formou poradenstva prostredníctvom skúseného technológa. V súvislosti s týmto sa stáva, že na trhu sú strešné membrány nízkej kvality, oddeľujúce sa ešte pred ich inštaláciou na streche. Takého udalosti sa môžu stať nie len v prípade nevhodnej obsluhy technológie termobonding. Na šťastie dobrý materiál môžeme rýchlo identifikovať cez vykonanie skúšky na delamináciu.


info@eurovent.pl Facebook B2B Platform