SPRIEVODCA

Strecha a jeho správna izolácia proti vlhkosti vo veľkej miere vplývajú na funkčnosť stavby počas celej doby jej používania. Neprihliadajúc na typ strechy a druhu používanej strešnej krytiny, čím trvácnejšie sú jej jednotlivé komponenty, tým sa zvyšuje jej životnosť. Samozrejme všetko pri predpoklade, že montáž jednotlivých častí bude vykonaná správne a celé fungovanie konštrukcie bude bez problémov.

Správne namontovaná, tesniaca strecha, ponúka funkčnosť a úžitkové hodnoty pre priestory nachádzajúce sa pod ňou. Okrem toho je garantom ich komfortu a trvácnosti, čo je kľúčovým aspektom kvality. Otázka kvality je dosť širokým pojmom, keďže jeho základným meradlom bude splnenie a prekročenie očakávaní užívateľov v objekte, ktorý sa má vyznačovať kvalitou.

V tomto poradcovi chceme komplexne priblížiť problematiku úzko spojenú so správnou prípravou na použitie strešného podkrovia z hľadiska zateplenej šikmej strechy. Ostatné ciele poradcu sú : poskytnutie informácií o strešnej izolácií a šikmej streche, výber správnych riešení zabezpečujúcich správnu izoláciu a funkcionalitu konkrétnych produktov ako aj dodatočné informácie ohľadne správnej montáže tak, aby kvalita výberu materiálov a realizovanej investície boli čo na najvyššej úrovni.


info@eurovent.pl Facebook B2B Platform